Vastgoedorganisatie EPOC Nederland is verantwoordelijk voor het management van circa 500.000 vierkante meter vastgoed in Nederland. Dit doet EPOC voor gebouweigenaren, ontwikkelaars, huurders en eigenaar-gebruikers. Daarnaast is EPOC betrokken bij renovaties en herontwikkelingen, zowel bij de planvorming als de implementatie.

EPOC Nederland bestaat uit een groep enthousiaste vastgoedprofessionals met ruime ervaring in vastgoedbeheer en projectmanagement. Met onze producten en dienstverlening bedienen we al sinds 2001 nationale en internationale opdrachtgevers. EPOC biedt property- en facility management op maat en hanteert korte communicatielijnen met huurder en verhuurder. We kunnen snel en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.

Missie en visie EPOC Nederland

Onze missie is het continu verbeteren van de performance van vastgoed voor eigenaar én huurder. Voor de eigenaar in de vorm van waardegroei en rendement, voor de huurder in de vorm van transparante en beheersbare servicekosten. Onze visie is dat een tevreden huurder en een goede gebouwkwaliteit de basis vormen voor een optimale performance van vastgoed op de lange termijn.

EPOC is in het bezit van het ISAE 3402 type I Certificaat. Dit houdt in dat de financiële processen die wij uitvoeren voor én namens opdrachtgevers zijn vastgelegd en getoetst. EPOC is continue bezig met het optimaliseren van haar bedrijfsprocessen, waarbij grote waarde wordt gehecht aan aspecten als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Property & Facility Management

Onze diensten zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën. Voor eigenaren en ontwikkelaars van vastgoed bieden wij property management aan. Voor huurders en eigenaar-gebruikers leveren wij facility management diensten.