Door het gebruik van de website van EPOC Nederland stemt de internetgebruiker in met de disclaimer zoals hieronder beschreven.

EPOC Nederland streeft telkens naar verstrekking van de juiste informatie via haar internetsite. Ondanks de zorg en aandacht aan de inhoud van de internetsite van EPOC Nederland kan het zo zijn dat genoemde inhoud onvolledig of onjuist is.

EPOC Nederland kan echter nimmer verantwoordelijk worden gehouden indien de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Indien de internetgebruiker informatie heeft verkregen via de website van EPOC Nederland of via een verwijzing van andere website(s) naar de website van EPOC Nederland, dan is het risico van het gebruik van deze informatie geheel voor de internetgebruiker.

De internetsite van EPOC Nederland bevat met zorg gekozen verwijzingen naar internetsites van derden. EPOC Nederland is nimmer verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van de inhoud van haar internetsite of de inhoud van de internetsite waartoe haar internetsite verwijst of voor het (dis)functioneren van de site waarnaar zij verwijst. Evenzo aanvaardt EPOC Nederland geen enkele aansprakelijkheid indien een digitaal virus van welke aard dan ook hetzij op de server van EPOC Nederland hetzij op servers van derden terecht is gekomen via verwijzingen van en naar de EPOC Nederland internetsite.

Privacy

Mede op basis van de geldende privacy wetgeving respecteert EPOC Nederland met uiterste zorg de vertrouwelijke persoonsgegevens van internetgebruikers. Het kan zo zijn dat u de internetsite bezoekt teneinde informatie met ons uit te wisselen. EPOC Nederland zal alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien EPOC Nederland contact met u opneemt, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen, is dit vanwege het feit dat u ons om bepaalde informatie of diensten heeft gevraagd waarop u prijs zou kunnen stellen.