Voor eigenaren en ontwikkelaars van vastgoed bieden wij property management aan. Met zo’n 500.000 vierkante meter vastgoed onder onze zorg bent u bij ons gegarandeerd van professioneel vastgoedmanagement.

Vastgoedmanagement

fotoepoc7

Vastgoedmanagement of gebouwbeheer gaat om het optimaal in stand houden van de gebouwkwaliteit in de breedste zin van het woord. Op technisch gebied door het budgetteren van de noodzakelijke financiële middelen en het coördineren van het uitvoeringsproces. Op administratief gebied door het toezien op huurincasso, stook- en servicekosten en gebudgetteerde uitgaven. Op commercieel gebied door het beperken van leegstand, focus op behoud van huurders en een marktconforme inkoop. EPOC onderhoudt contacten met makelaars en treedt op als verhuurcoördinator.

Vastgoedmanagement heeft in onze visie veel gemeen met relatiemanagement. Intensief contact en communicatie met huurders, beleggers en leveranciers zijn voorwaarden voor continuïteit en het behalen van de doelstellingen van de opdrachtgever. Door te anticiperen in plaats van te reageren spelen we hier adequaat op in.

Wij communiceren op een transparante wijze met de verschillende partijen voor wie we werken. Tevens bieden wij de mogelijkheid om via een maatwerk digitale portal rechtstreeks informatie te ontsluiten. Zo blijven opdrachtgevers op de hoogte van de actuele financiële parameters en kunnen huurders onderhoudswerkzaamheden volgen of storingen melden, die door EPOC afgehandeld zullen worden.

Conceptontwikkeling

fotoepoc3

De omvang van de kantorenleegstand heeft enorme proporties aangenomen. Ook in de retail sector wordt de eigenaar geconfronteerd met toenemende leegstand binnen winkelcentra. Het grootste deel betreft structurele leegstand die zonder ingreep niet meer opnieuw zal worden ingevuld. EPOC onderzoekt voor u de mogelijkheden om het object beter te laten renderen.

EPOC stelt – in overleg met u – plannen op en werkt concepten uit. We kijken onder andere vanuit de lokale marktbehoefte en vergunning technisch oogpunt naar nieuwe mogelijkheden. EPOC kan bijvoorbeeld beoordelen of en in welke vorm een leegstaand kantoorgebouw geschikt is om te transformeren tot een wooncomplex of een andere op maat afgestemde nieuwe bestemming. Daarnaast optimaliseren we het plan in relatie tot de te verwachten kosten en opbrengsten.

Bouwmanagement

fotoepoc1

Een verbouwing is een complexe activiteit die gebaat is bij professionele begeleiding en management. Voor ieder project streven wij een aantal doelstellingen na, zoals kostenbewaking, kwaliteit, efficiëntie en een juiste planning. We coördineren het bouwproces in opdracht van en conform de wensen van de eigenaar of ontwikkelaar.