Onze facility management diensten zijn bestemd voor huurders en eindgebruikers van kantoren die meer inzicht en sturing wensen wat betreft hun huisvestingskosten. Door onze dienstverlening worden uw huisvestingskosten transparant en beheersbaar. Vaak zal dit leiden tot aanzienlijke besparingen. Wij bieden de volgende facility management dienstverlening aan.

Advisering stook- & servicekosten

fotoepoc5

EPOC kan op basis van haar expertise de aan u geleverde servicekosten ten behoeve van uw kantoor helder en gedetailleerd in beeld brengen. De stook- en servicekosten van kantoorgebouwen – catering, bewaking en receptiediensten buiten beschouwing gelaten – variëren in Nederland van ongeveer €20,00 tot €40,00 per verhuurde vierkante meter.

Het volume, de indeling van het gebouw alsmede de prestaties en installaties van het gebouw zijn factoren die van significante invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van de servicekosten. De stook- en servicekosten bestaan vaak voor de helft uit energiekosten (nutsvoorzieningen) en voor de helft uit kosten voor onderhoud en reparaties ten aanzien van het kantoorgebouw.

Na een gedegen onderzoek stellen wij voor u een rapport op, voorzien van constateringen en aanbevelingen over de aan u geleverde servicekosten. Ons onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van uw secundaire bedrijfsprocessen, waardoor u zich volledig kunt concentreren op uw primaire bedrijfsprocessen.

Service Management

fotoepoc2

EPOC neemt bij service management graag het complete service management van u over. Dit omdat onze overtuiging is dat het in veel gevallen goedkoper en beter kan. Wij zullen uw ingekochte diensten en leveringen beoordelen en waar nodig opnieuw marktconform aanbesteden. Wij beschikken over voldoende kengetallen en een jaarlijkse leveranciersbeoordeling, zodat wij kunnen aanbesteden tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding passend bij uw wensen.

Projectbegeleiding

fotoepoc4

Projectbegeleiding omvat de begeleiding bij interne huisvestingsvraagstukken. Wij brengen onze kennis en managementkwaliteiten in bij uw interne projecten en benodigde gebouwaanpassingen. Hierbij besteden wij uiteraard aandacht aan de actuele wet- en regelgeving en duurzaamheidsnormen.